Gå till innehåll
Örebro Segelflygklubb
Örebro Segelflygklubb

Publicerad: 2024-04-26

Senast uppdaterad: 2024-04-26

Författare: Fredric Käll

Flygning i TMA:t utan radar

Checklista vid flygning

På grund av att Tornet saknar radar kan de inte separera IFR-trafik från VFR-trafik som tidigare. Detta är de skyldiga att göra. Konsekvensen är att när ett IFR-luftfartyg vill flyga in i TMA:t måste det först tömmas på VFR-trafik för att säkerställa separering.

Innan flygning

  • Kontrollera NOTAM för hur Tornet är öppet.
  • Ring tornet och berätta hur du tänker flyga och fråga hur trafikläget ser ut för dagen.
  • Planera din flygning runt planerad IFR-trafik.
  • Om tornet är stängt flyger vi som vi alltid har gjort, men i sektorerna, om du inte tänker flyga sträcka.

Vid start

All flygning i TMA:t sker med radio på frekvensen 120.280 och varje flygning flyger på enskild klareringar. För att underlätta ska vi i första hand använda oss av sektorerna vid flygning och om tornet är öppet, begära klarering för dessa.

Om tornet är öppet

Anropa tornet och ange att du är ett segelflygplan eller motorseglare, att du befinner dig på stråket med antalet personer ombord.

  • ”SE-ULO, position stråket, två personer ombord. Avser starta Stråket 18 för flygning i sektorerna.”

Begär klarering för en eller flera sektorer med en maxhöjd.

  • ”SE-ULO begär klarering för Stråket, Marieberg 1000m eller därunder.” Om bogsering, lägg till ”Bogsering sker med SE-ECC”

Tornet kommer när så är möjligt ge dig begärd klarering vilket ska läsas tillbaka av både dig och bogseringsföraren tillsammans med aktuell QNH.

I luften

När du kopplat från bogserkärran, ropar du upp och informerar om det.

  • ”ECC LO kopplat 800m”
  • Bogserkärran ska då ropa upp tornet för att få egen klarering för flygning tillbaka.
  • Glöm inte QNH

Ändring av klarering

I och med att varje flygplan i luften har en enskild klarering ansvarar denne för att denne håller sig till sin givna klarering. Behöver den ändras måste varje flygplan begära en ny klarering.

Tornet behöver ändra klarering

Om tornet har IFR-trafik på väg in, måste all VFR-trafik lämna TMA:t. Antingen genom att flyga ut, under eller landa. Inte förrän all trafik har lämnat kan Tornet ta in IFR-trafik i TMA:t.

I sådana lägen kommer tornet ropa upp dig och informera om situationen för att ge dig chans att planera din flygning. Du behöver då ta beslutet hur du ska lämna TMA:t. Flyga ut ur TMA:t, flyga under (tex ut i Bertil under 1370 m) eller för TMG ut ur kontrollzonen under 600m. Kan du inte det ska du skyndsamt landa. Om du inte har klarering för ditt beslut, behöver du begära en sådan. Beslutet ska verkställas skyndsamt. Observera att du kan behöva en ny klarering för ditt beslut.

Om du behöver landa kan detta innebära att du måste bromsa dig ner. Informera Tornet hur lång tid du kommer behöva för att komma ner och anmäl när du landat.

Tänk på att du ska flyga säkert och på ett sätt som du känner dig trygg med.

En bild